Utvalgte prosjekter

Tilbake

Utredning av modeller for organisering og innretning av teknologioverføringskontorene

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomfører NIFU en utredning av mulige modeller for å organisere TTOene i Norge. Formålet med oppdraget er å følge opp regjeringens mål om å tydeliggjøre (...)

FoU og innovasjon måler bærekraft

For å bidra til indikatorutviklingen knyttet til bærekraftsmålene, har NIFU et internt prosjekt hvor vi utforsker på hvilke måter eksisterende data om FoU og innovasjon kan si noe om bærekraft (...)

RelinC: The role of research, skilled labour and innovation in the Coronacrisis

How do different crises impact the pattern of innovation and why does it matter?  The RelinC project joined a growing literature to better appreciate how the innovation activities of enterprises (...)

Re-Structure: Redesigning the Norwegian higher education landscape

Med støtte fra Forskningsrådets FINNUT-program skal NIFU i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer undersøke strukturreformen. Hensikten med reformen er å fremme generelle mål om høy kvalitet i utdanning og (...)

BALANSEKUNST – kvinners vei mot den akademiske toppen

Kvinner og menn har historisk sett vært ulikt representert langs alle trinn av forskerstigen. På de laveste trinnene er det i økende grad balanse mellom kjønnene, men på det øverste (...)

International student mobility: drivers, patterns and impacts (MOBILITY)

Internasjonalisering og studentmobilitet står høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Det er lange tradisjoner for at nordmenn tar hele grader i utlandet, og det er et mål at mange (...)

Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-Quest)

Quality in research is a highly prioritized, but also a much debated issue in research policy. The Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-Quest) constitutes an 8-year commitment (...)

TALIS Starting Strong Survey

En internasjonal barnehageundersøkelse Barnehageundersøkelsen ‘Starting Strong’ er en spørreundersøkelse rettet mot ledelse og ansatte i barnehager over hele verden. Hensikten er å kartlegge trivsel, faglig utvikling og pedagogisk praksis. Undersøkelsen (...)

Prosjekter etter tema

latest projects

research & innovation

primary & secondary education

higher education

statistic & indicators