Utvalgte prosjekter

Tilbake

International student mobility: drivers, patterns and impacts (MOBILITY)

Internasjonalisering studentmobilitet står høyt på den utdanningspolitiske agendaen i Norge. Det er lange tradisjoner for at nordmenn tar hele utdanning i utlandet, og det er et mål at mange skal (...)

Research Infrastructure for Research and Innovation Policy Studies

The European Research infrastructure for science, technology and innovation policy studies (RISIS2) aims at building a data and services infrastructure supporting the development of a new generation of analyses and (...)

Kartlegging av norsk forskning på antimikrobiell resistens

NIFU har fått i oppdrag av Forskningsrådet å kartlegge norsk FoU og forskningsbasert innovasjon innenfor antimikrobiell resistens. Kartleggingen er en oppfølging av den Nasjonale strategien mot antibiotikaresistens (2015-2020) og har (...)

Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-Quest)

Quality in research is a highly prioritized, but also a much debated issue in research policy. The Centre for Research Quality and Policy Impact Studies (R-Quest) constitutes an 8-year commitment (...)

TALIS Starting Strong Survey

En ny internasjonal barnehageundersøkelse Barnehageundersøkelsen ‘Starting Strong’ er en spørreundersøkelse rettet mot ledelse og ansatte i barnehager over hele verden. Hensikten er å kartlegge trivsel, faglig utvikling og pedagogisk praksis. (...)

1+1 prosjektet

Hensikten med «1+1 prosjektet» er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper. Prosjektet vil foregå (...)

Sustainable path creation for innovative value chains for organic waste products (SusValueWaste)

The SusValueWaste-project addresses these issues by analysing value chains inside and across different sectors of the bioeconomy. We analyse a number of industrial cases from different parts of the bioeconomy (...)

Kvalitet i høyere utdanning

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av kvalitet og kvalitetsarbeid i norsk høyere utdanning og basert på et samarbeid mellom IPED og NIFU, med sistnevnte som formell prosjekteier. Formål Hovedmålet med (...)

Prosjekter etter tema

nyeste prosjekter

Forskning & innovasjon

  Grunnopplæring

høyere utdanning

Statistikk & indikatorer