14 år etter. Om kompetanse fra videregående opplæring og overgang til utdanning og arbeid 14 år etter avsluttet grunnskole i 2002

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 578414
  • Start: 01.03.2018
  • Slutt: 31.12.2019
  • Finansiering: Hedmark fylkeskommune

Prosjektbeskrivelse

I perioden 2002-2007 fulgte NIFU nesten 10000 ungdommer gjennom videregående opplæring i prosjektet Bortvalg og kompetanse. Prosjektet studerte de unges gjennomføring, slutting og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring. I 2011, da deltakerne i studien var 25 år, ble de fulgt opp på nytt, og da ble deres overgang til arbeidsliv og høyere utdanning studert. 

 

Nå skal de samme ungdommene følges opp på nytt når de er 30 år gamle, 14 år etter at de gikk ut av grunnskolen. Også i denne studien vil det være fokus på deres posisjon i arbeidsliv og høyere utdanning. Prosjektet gjennomføres i 2018 og 2019. 

Deltagere

bilde av Eifred Markussen
Prosjektleder

Eifred Markussen