Bortvalg og gjennomføring av videregående opplæring i Finnmark

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452560
  • Start: 01.10.2010
  • Slutt: 31.03.2013
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

NIFU skal gjennomføre forskningsprosjektet Bortvalg og gjennomføring av videregående opplæring i Finnmark. Prosjektet skal undersøke hvorfor bortvalg av videregående opplæring er betydelig større i Finnmark enn ellers i landet. Finnmark fylkeskommune skal bruke resultatene av prosjektet i arbeidet med å redusere bortvalget og bedre gjennomføringen.

Det skal gjennomføres omfattende datainnsamling. Både surveydata, registerdata, intervjudata og styrings- og plandokumenter skal samles inn og analyseres.

Eifred Markussen er prosjektleder og Nina Sandberg og Berit Lødding er prosjektmedarbeidere.

Deltagere

bilde av Eifred Markussen
Prosjektleder

Eifred Markussen