Den virtuelle matematikkskolen skoleåret 2016-2017: Evaluering av tilbudene DVM-U, DVM-Pluss og DVM-1T

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2559108
  • Start: 01.05.2016
  • Slutt: 01.08.2017
  • Finansiering: Senter for IKT i utdanningen

Prosjektbeskrivelse

Den virtuelle matematikkskolen (DVM) er et nettbasert tilbud for elever på ungdomsskoletrinnet. Målet er å prøve ut nye former for IKT-basert opplæring for å skape mestringsfølelse og motivasjon gjennom nivåtilpasset opplæring i matematikk. Målgruppen er både elever med høy måloppnåelse i faget og elever med lav måloppnåelse. NIFU har evaluert tilbudene og funnene presenteres i foreliggende rapport.

Deltagere

bilde av Jørgen Sjaastad
Prosjektleder

Jørgen Sjaastad

bilde av Cathrine Edelhard Tømte

Cathrine Edelhard Tømte

bilde av Robin Ulriksen

Robin Ulriksen

bilde av Fazilat Siddiq

Fazilat Siddiq