Etter- og videreutdanning i næringslivet – faktorer som påvirker SMB i regionene (12820324)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451787
  • Start: 01.02.2013
  • Slutt: 03.09.2013
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets problemstilling og hovedformål

Prosjektet skal belyse kompetanseutviklingen i små og mellomstore bedrifter og særlig analysere regionale forskjeller i kompetansebehov og kompetanseinvesteringer. Oppdraget griper inn i et felt som har fått betydelig økt oppmerksomhet de siste 10-15 årene, både akademisk og politisk.

Fem konkrete problemstillinger skal analyseres i prosjektet. Disse problemstillingene vil bli analysert systematisk i form av egne moduler i prosjektet:

  • Modul 1: Omfang og effekter av kompetanseinvesteringer
  • Modul 2: Politikk, virkemidler og effekter
  • Modul 3: Vurdering av underinvesteringer
  • Modul 4: Faktorer som påvirker kompetanseinvesteringene
  • Modul 5: Samlet vurdering og forslag til konkrete tiltak

Prosjektet vil munne ut i forslag til politikk og tiltak for en mer systematisk satsing på etter- og videreutdanning i bedriftene. Dette er et sentralt sluttprodukt og hovedformål med prosjektet.

Sentrale spørsmål

Et viktig spørsmål i prosjektet er om det underinvesteres i kompetanseutvikling i norske bedrifter, og om det i så fall er behov for offentlig politikk og tiltak på dette området.

Mangler og overlapp i den nasjonale porteføljen av tiltak vil også bli identifisert i prosjektet. I tillegg vil vi se hen til politikk og tiltak i andre relevante land.

Prosjektet vil utnytte det rikholdige utvalget av nye kvantitative og internasjonalt komparative data på dette feltet. Dette gjør at flere av problemstillingene blir tilført en tilleggsdimensjon i form av mer internasjonale sammenlikninger og sterkere koblinger til innovasjon.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Proba samfunnsanalyse.

Deltagere

bilde av Espen Solberg
Prosjektleder

Espen Solberg

Forskningsleder