Evaluering av eCampus-programmet

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 519497
  • Start: 01.07.2016
  • Slutt: 31.12.2016
  • Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

eCampus-programmet hører inn under UNINETT AS, som eies av Kunnskapsdepartementet og har ansvar for nasjonale IKT-oppgaver til norsk universitet- og høgskolesektor. eCampus-programmet ble startet 2012. NIFU har fått i oppdrag å evaluere virkningen av eCampus-programmet for offentlige universitetet og høgskoler i Norge. Evalueringen omfatter institusjonsnivå og dekke følgende områder; eCampus-programmets måloppnåelse inklusive målsettingenes realiserbarhet; økonomiske prioriteringer; samarbeid med UH-sektoren inklusive valg av aktører; uventede effekter/virkinger; bruk av erfaringer fra programmet for tilsvarende satsninger.

Deltagere

bilde av Cathrine Edelhard Tømte
Prosjektleder

Cathrine Edelhard Tømte

bilde av Nalini Løver

Nalini Løver

bilde av Siri Aanstad

Siri Aanstad