Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner

 • Status: Avsluttet
 • Prosjektnr: 452327
 • Start: 01.02.2011
 • Slutt: 30.06.2011
 • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Regjeringens handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner ble lagt fram i 2008 og har som hovedmål å tilrettelegge for at flere kvinner skal bli entreprenører. Dette er spesifisert til at “kvinneandelen blant nye entreprenører skal være minst 40 prosent innen 2013″. I handlingsplanen er det lansert i alt 12 nye tiltak, i tillegg til at det vises til en del pågående tiltak. F
Formålet med evalueringen er å vurdere forholdet mellom utfordringer, mål, virkemiddelvalg og innretting av arbeidet, og i hvilken grad handlingsplanen har blitt fulgt opp og de ulike tiltakene fungerer etter hensikten. Videre skal det vurderes hvordan handlingsplanen bør videreføres og foreslås alternative innrettinger eller tiltak som kan øke effektiviteten i måloppnåelsen.
 • Evalueringen planlegges gjennomført med studier av følgende:
 • Oppsummering av noen relevante internasjonale tiltak
 • Departementenes oppfølging av handlingsplanen
 • Innovasjon Norges oppfølging av handlingsplanen
 • Norges forskningsråds oppfølging
 • SIVAs oppfølging
 • Oppfølgingen gjennom fylkeskommunene
 • Kommunenes førstelinjetjeneste
 • Samlet analyse av handlingsplanen
Evalueringen gjennomføres i samarbeid mellom NIFU og Østlandsforskning.

Deltagere

bilde av Olav R Spilling
Prosjektleder

Olav R Spilling