Evaluering av lærekandidatordningen og spesialundervisning i videregående opplæring (20801)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 576559
  • Start: 01.01.2017
  • Slutt: 31.12.2019
  • Finansiering: Utdanningsdirektoratet

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet er todelt, evaluering av a) lærekandidatordningen og b) spesialundervisning i videregående opplæring. Evalueringen av lærekandidatordningen skal undersøke praktiseringen av lærekandidatordningen, hvilke resultater lærekandidatene oppnår, samt undersøke holdningen til lærekandidatordningen i bedriftene, på skolene og hos myndighetene.

Studien av spesialundervisning skal undersøke hvordan enkeltvedtak utformes, hvilke forventninger skolene har til spesialundervisning, elevenes vurderinger av spesialundervisning, overgangen ungdomsskole-videregående, volum og organisering av spesialundervisningen samt utbytte av spesialundervisning.

Deltagere

bilde av Jens Brandi Grøgaard

Jens Brandi Grøgaard

Forsker 1, bistilling

bilde av Eifred Markussen
Prosjektleder

Eifred Markussen

bilde av Robin Ulriksen

Robin Ulriksen

bilde av Hanne Næss Hjetland

Hanne Næss Hjetland

bilde av Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten