Evaluering av Matematikk 1_MOOC

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 537176
  • Start: 31.03.2017
  • Slutt: 30.09.2017
  • Finansiering: Senter for IKT i utdanningen

Prosjektbeskrivelse

NIFU skal evaluere videreutdanningstilbudet Matematikk 1-MOOC gjennom det første driftsåret (2016/17). Evalueringen skal belyse ulike sider ved tilbudet, men i hovedsak fokusere på deltakernes opplevelse og læringsutbytte av å gjennomføre videreutdanningen samt vurdere hvordan organiseringen og forankring av MOOCen har blitt gjennomført ved Universitetet i Agder . Formålet med evalueringen er slik å få et best mulig kunnskapsgrunnlag fra første driftsår av Matematikk 1-MOOC. ​NIFU har tidligere evaluert videreutdanningstilbudet Matematikk 2_ MOOC:  https://www.nifu.no/publications/1402772/

 

Deltagere

bilde av Cathrine Edelhard Tømte
Prosjektleder

Cathrine Edelhard Tømte

bilde av Siri Aanstad

Siri Aanstad

bilde av Jørgen Sjaastad

Jørgen Sjaastad