Evaluering av næringsliv i skolen

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452561
  • Start: 01.09.2012
  • Slutt: 31.01.2013
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

I 1992 startet Næringslivets hovedorganisasjon opp prosjektet Næringsliv i skolen (NIS). Hensikten med prosjektet er å stimulere til etableringen av langsiktige forpliktende samarbeidsavtaler mellom skoler og lokale bedrifter, etter hvert kjent som partnerskapsavtaler. Tanken er at bedriften skal være en konkretiseringsarena for skolene når de jobber med arbeids- og næringslivsspørsmål i undervisningen. Avtalene skal kunne knyttes til følgende hovedområder: verdiskaping, rekruttering, teknologi og realfag og/eller entreprenørskap.

I denne kartleggingen ser vi nærmere på vurderinger av gevinster og utfordringer knyttet til partnerskapsavtalene sett fra skolenes og bedriftenes ståsted. Gjennom en spørreundersøkelse vil kontaktpersonene for omtrent 100 avtaler kunne uttale seg om elevenes, skolenes og bedriftenes utbytte og hvordan samarbeidet eventuelt kan styrkes. Det gjennomføres dessuten intervjuer med omtrent 10 sentrale aktører for partnerskapsordningen om organiseringen av ordningen og samarbeidet samt om hvordan de vurderer ressursbruken i forhold til utbyttet.

Deltagere

bilde av Berit Lødding
Prosjektleder

Berit Lødding

Forsker 1

bilde av Jørgen Sjaastad

Jørgen Sjaastad