Evaluering av Nasjonalt Rektorprogram

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452562
  • Start: 01.08.2010
  • Slutt: 31.01.2014
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Norske rektorer i grunn- og videregående skole har gjennom et nasjonalt opplegg organisert av Utdanningsdirektoratet i våre dager en mulighet til å styrke sin formelle lederkompetanse gjennom deltakelse på kurs gitt av seks ulike universiteter, vitenskapelige høyskoler og statlige høyskoler. Dette ”rektorprogrammet” skal evalueres av NIFU STEP og NTNU Samfunnsforskning i perioden 2010–2014. Evalueringen tar sikte på å både være en kritisk gjennomgang av effektene av opplæringen på individ- og organisasjonsnivå, men også være et bidrag til konstruktive innspill for å forbedre utdanningstilbudet. Prosjektet ledes av forsker I Bjørn Stensaker ved NIFU STEP. Sentrale forskere i prosjektet er dr. Ingunn Hybertsen Lysø ved NTNU, samt forsker Per Olaf Aamodt ved NIFU STEP.

Deltagere

bilde av Bjørn Stensaker
Prosjektleder

Bjørn Stensaker

Forsker 1, bistilling