Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne. Vurdere organisering av nettundervisningen i Nordland

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452944
  • Start: 01.01.2012
  • Slutt: 01.04.2012
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter en evaluering av fylkeskommunens nettstøttede opplæringsmodell for voksenopplæring. Opplæringsmodellen er strukturert som Den Åpne Skolen og lokale studieverksted. I tillegg til å vurdere denne opplæringsmodellen for voksne, skal evalueringen også omfatte en vurdering av muligheten for å samordne ovennevnte nettstøttede opplæringstilbud for voksne (Den Åpne Skolen, også omtalt med forkortelsen DÅS) med et nettstøttet studietilbud for ungdom i utkantkommuner, hvori samarbeid med arbeidslivet står sentralt. Dette siste tilbudet bærer tittelen LOSA (lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet). En samordning av LOSA og DÅS ville kunne munne ut i hva oppdragsgiver omtaler som ”Nettskolen i Nordland” hvor man ser for seg muligheter for mer effektiv ressursbruk.

Deltagere

bilde av Cathrine Edelhard Tømte
Prosjektleder

Cathrine Edelhard Tømte