Evaluering av påbygging til generell studiekompetanse i Akershus

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452723
  • Start: 01.03.2010
  • Slutt: 31.12.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

NIFU STEP gjennomfører en undersøkelse av utdanningsløpet påbygning til generell studiekompetanse i Akershus fylkeskommune. Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvorfor de unge velger denne utdanningsveien, hva som kjennetegner elevene som velger dette tilbudet, hvordan de klarer seg, samt å bidra til å forklare observert variasjon i kompetanseoppnåelse for ulike grupper av elever som har gjennomført denne utdanningen. Undersøkelsen skal gjøres blant elevene i denne utdanningen skoleåret 2010-2011, og vil bli rapportert i november/desember 2011. 

Deltagere

bilde av Eifred Markussen
Prosjektleder

Eifred Markussen