Evaluering av pilotering av Den virtuelle matematikkskolen (DVM) (12820353)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451760
  • Start: 01.06.2013
  • Slutt: 30.11.2014
  • Finansiering: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Prosjektbeskrivelse

På oppdrag fra Senter for IKT i utdanningen skal NIFU evaluere pilotversjonen av ”Den virtuelle matematikkskolen” (DVM) samt utarbeide et forslag til følgeforskningsopplegg som inkluderer evalueringsregime for en permanent versjon av DVM. Oppdraget løper fra juni 2013 til juni 2014.

DVM er et nettbasert tilbud for elever på ungdomsskoletrinnet, primært 10 trinn. Tilbudet er særlig rettet inn mot to målgrupper; elever som ønsker å delta i matematikkundervisning på videregående nivå (Vg1) og elever som sliter med matematikkfaget og som har behov for et mer motiverende tilbud. Pilotversjonen av DVM omfatter både en IKT-løsning og en organisasjon for et nettbasert opplæringstilbud innenfor matematikkfaget. Piloten for DVM gjennomføres med om lag 1000 elever i skoleåret 2013-2014.

Evalueringen omfatter flere sider ved gjennomføringen av piloten DVM, blant annet brukeropplevelse, brukertilfredshet, læringsutbytte og motivasjon knyttet til DVM. Forslag til følgeforskningsopplegg for en permanent versjon av DVM skal være særlig rettet mot å undersøke hvordan DVM imøtekommer forventninger om læringseffekter innen matematikkfaget og hvilke markedseffekter et permanent ordning med DVM vil kunne medføre. Med det som utgangspunkt vil NIFU også utvikle forslag til følgeforskningsopplegg som  inkluderer et regime/ opplegg for løpende evaluering.

Jørgen Sjaastad og Cathrine Tømte har ansvar for evalueringen, sistnevnte er prosjektleder og kan kontaktes via cathrine@nifu.no .

Deltagere

bilde av Cathrine Edelhard Tømte
Prosjektleder

Cathrine Edelhard Tømte