Evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 479232
  • Start: 01.08.2015
  • Slutt: 01.12.2017
  • Finansiering: NAV

Prosjektbeskrivelse

Fra høsten 2015 piloterer Utdanningsdirektoratet en ordning med lærerspesialster. Formålet med lærerspesialistordningen er å gi dyktige lærere en faglig karrierevei, samtidig som disse lærerne har undervisning som sin hovedoppgave. Lærerspesialisten skal bidra til å utvikle skolen som en kollektivt lærende organisasjon, i form av elevenes læring og hva lærerne bidrar med i klasserommet.

Om lag 200 lærerspesialister vil delta i piloteringen fordelt på grunnskoler og videregående skoler i ca. 30 kommuner og fylkeskommuner. Ordningen piloteres med to ulike økonomiske modeller.

NIFU og NTNU Samfunnsforskning AS skal i evalueringen undersøke implementering av ordningen med lærerspesialister forstått som disse lærernes  oppgaver og tidsbruk, deres bidrag til faglig styrking av skolen, bruken av de to økonomiske modellene for finansiering av ordningen og hvorvidt lærerspesialistrollen oppfattes som en alternativt og attraktiv karrierevei for lærere.

Delrapport fra evalueringen leveres høsten 2016, og sluttrapport skal være ferdig 1. desember 2017.

Deltagere

bilde av Astrid Marie Jorde Sandsør

Astrid Marie Jorde Sandsør

Forsker 2, bistilling

bilde av Idunn Seland
Prosjektleder

Idunn Seland

bilde av Eifred Markussen

Eifred Markussen

bilde av Roger André Federici

Roger André Federici

bilde av Joakim Caspersen

Joakim Caspersen