Evaluering av program for skolebibliotek (12820346)

 • Status: Avsluttet
 • Prosjektnr: 451761
 • Start: 26.04.2013
 • Slutt: 30.10.2013
 • Finansiering: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Prosjektbeskrivelse

Program for skolebibliotek er en fireårig satsing (2009-2012) for å utvikle og styrke skolebiblioteket i grunnskolen, som arena for å fremme elevenes leseferdigheter og læring i alle fag, og på tvers av fag. Universitetet i Agder UiA har ansvaret for å implementere tre av programmets fem områder: styrkede leseferdigheter, kompetanseutvikling og opplæring i informasjonskompetanse. I programperioden har skoler kunnet søke om midler for utvikling av sitt skolebibliotek, og omtrent 170 skoler har fått midler til dette.

Formålet med evalueringen er å få kunnskap om hvordan programmet har fungert relatert til oppsatte mål på sentralt og lokalt nivå, og om endringer i sektoren.

I prosjektet vil vi:

 • Evaluere måloppnåelsen i programmet
 • Kartlegge og drøfte endringer i skolebiblioteksektoren
 • Beskrive erfarings- og kunnskapsdeling i nettverket
 • Beskrive hvordan Universitetet i Agder har utformet, iverksatt og gjennomført programmet
 • Beskrive hvordan deltakerskoler/kommuner har arbeidet med skolebibliotekutvikling
 • Beskrive hvordan aktørene vurderer implementering, praksis og resultater av satsningen

Datamaterialet vil blant annet omfatte intervjuer med sentrale aktører, spørreskjemaundersøkelser blant skoleeiere (Spørringene), rektorer og skolebibliotekarer, casestudier og dokumentanalyser.

Deltagere

bilde av Jørgen Sjaastad
Prosjektleder

Jørgen Sjaastad