Evaluering av Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 624353
  • Start: 14.10.2016
  • Slutt: 01.11.2020
  • Finansiering: Utdanningsdirektoratet

Prosjektbeskrivelse

Det overordnede formålet med evalueringen av Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019) er å få større innsikt i de involverte aktørenes bruk og opplevelse av nytte og relevans av tiltakene, samt å undersøke hvorvidt strategien har ført til endret praksis i barnehage, skole og på kommunalt/fylkeskommunalt nivå. Evalueringen skal bidra til å gi relevant informasjon underveis i strategiperioden og dermed potensielt brukes til å justere innholdet i strategien. Det vektlegges spesielt at evalueringen skal belyse om det å bli «språkkommune» har merverdi for lokalt utviklingsarbeid innenfor språk, lesing og skriving.

Deltagere

bilde av Berit Lødding

Berit Lødding

Forsker 1

bilde av Jarmila Bubikova-Moan
Prosjektleder

Jarmila Bubikova-Moan

bilde av Hanne Næss Hjetland

Hanne Næss Hjetland

bilde av Kristin Rogde

Kristin Rogde