Evaluering av virkemidler i satsingen på ungdomstrinnet (12820341)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451765
  • Start: 01.06.2013
  • Slutt: 31.12.2018
  • Finansiering: Helsedirektoratet

Prosjektbeskrivelse

Formålet med evalueringen er å skaffe kunnskap bl.a. om og hvordan ulike virkemidler bidrar til måloppnåelse i ungdomstrinnsatsingen. Strategien gjelder for fem år fra skoleåret 2012/13 til 2016/17. De tre mest sentrale virkemidlene i strategien er:

  • Skolebasert kompetanseutvikling i de prioriterte satsingsområdene klasseledelse, regning, lesing og skriving
  • Pedagogiske ressurser
  • Lærende nettverk

Den overordnede målsettingen for satsingen er formulert slik av Kunnskapsdepartementet: «Gjennom tiltakene i meldingen ønsker vi å skape et ungdomstrinn som øker elevenes motivasjon og mestring, og som gir bedre læring gjennom mer praktisk og variert opplæring». Satsingen er rettet mot ulike nivåer – fra den enkelte elev i ungdomsskolen til aktører på nasjonalt nivå. Til sammen er syv nivåer definert med egne målsettinger for satsingen.

Hovedproblemstillingen for evalueringen dekker alle syv nivåer og vil belyse i hvilken grad, under hvilke forutsetninger, og på hvilken måte, virkemidlene i samspill bidrar til at målsettingene for satsingen på ungdomstrinnet nås.

Prosjektet starter opp i juni 2013 og vil pågå til desember 2018. Eifred Markussen er prosjektleder, og prosjektteamet består for øvrig av Idunn Seland, Tone Cecilie Carlsten, Jørgen Sjaastad og Vibeke Opheim.

Deltagere

bilde av Berit Lødding
Prosjektleder

Berit Lødding

Forsker 1

bilde av Cay Gjerustad

Cay Gjerustad

Forskningsleder

bilde av Ester Bøckmann

Ester Bøckmann

bilde av Jarmila Bubikova-Moan

Jarmila Bubikova-Moan

bilde av Trude Røsdal

Trude Røsdal

bilde av Vegard Jarness

Vegard Jarness