Fagbladet Forskningspolitikk

Tre papirmagasiner som ligger spredt ut på et bord
Foto: NIFU
  • Status: Aktiv
  • Prosjektnr: 574829
  • Start: 01.10.2017
  • Slutt: 01.10.2027
  • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

Fagbladet Forskningspolitikk er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon i Norge og de øvrige nordiske landene. Bladet skal bidra til å fremme en bred og kvalifisert debatt av relevans for disse politikkområdene.

Forskningspolitikk utgis med støtte fra Norges forskningsråd. Forskningspolitikk er medlem av Den norske fagpresses forening og redigeres i tråd med Redaktørplakaten.

Bladet kommer ut fire ganger i året. Abonnement er gratis og kan bestilles her eller ved henvendelse til fpol@nifu.no eller tlf.+47 98 64 21 69.

Nettside: Forskningspolitikk | (fpol.no)

Deltagere

bilde av Per M. Koch
Prosjektleder

Per M. Koch

Redaktør / spesialrådgiver