Flerårig forskningsprosjekt om barn som vokser opp i fattigdom

 • Status: Aktiv
 • Prosjektnr: 2698744
 • Start: 15.01.2024
 • Slutt: 30.06.2029
 • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

SSB, FHI og NIFU gjennomfører et stort forskningsprosjekt om barn som vokser opp i fattigdom, på oppdrag for Bufdir. Hovedmålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om konsekvensene av at barn vokser opp i fattigdom, og om hvilke tiltak som vil være mest effektive for å redusere og forebygge fattigdom blant barn.

Delprosjektene det søkes REK om, handler om kortsiktige og langsiktige helseproblemer hos barn og voksne. Vi skal kun benytte eksisterende registerdata. Disse vil analyseres med beskrivende og modellbasert statistikk, og også med teknikker som tar hensyn til observerbare og bakenforliggende kjennetegn som kan påvirke både sannsynligheten for å være fattig og konsekvensene av dette. Dermed kan vi se nærmere også på årsakssammenhenger (kausalitet) mellom helse og fattigdom. Dette kan både dreie seg om helseforhold (hos voksne) som fører til fattigdom, eller helseforhold som oppstår som en konsekvens av fattigdom. Kunnskapen er viktig for framtidig politikkutforming. Kvantitative analysemetoder

Deltagere

bilde av Lasse Eika
Prosjektleder

Lasse Eika

bilde av Andreas Myhre

Andreas Myhre

bilde av Trine Engh Vattø

Trine Engh Vattø

bilde av Edda Solbakken

Edda Solbakken

bilde av Audun Langørgen

Audun Langørgen

bilde av Marte Rønning

Marte Rønning

bilde av Manudeep Bhuller

Manudeep Bhuller

bilde av Lasse Eika

Lasse Eika

bilde av Silje Baardstu

Silje Baardstu

bilde av Guido Biele

Guido Biele

bilde av Astri Syse

Astri Syse

bilde av Ragnar H. Alne

Ragnar H. Alne

bilde av Magnus Stubbhaug

Magnus Stubbhaug

bilde av Rune Borgan Reiliing

Rune Borgan Reiliing