Følgeevaluering av nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452943
  • Start: 01.01.2012
  • Slutt: 01.09.2013
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter en følgeevaluering av nettbasert grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 og 5-10 ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning ved Høgskolen i Telemark (HiT).

Siden 2009 har denne utdanningen vært organisert i form av at studenter ukentlig følger undervisning og veiledning på nett i sann tid, studerer på nett og eventuelt ved studiesentra samt deltar på fysiske samlinger på studiested Notodden.

Følgeevalueringen skal konsentrere seg om de to kullene som ble tatt opp i 2010 og 2011 og følge disse frem til juni 2013.

Deltagere

bilde av Cathrine Edelhard Tømte
Prosjektleder

Cathrine Edelhard Tømte