Følgeforskning: Dragonbox – et heldigitalt læreverk for å fremme tallforståelse i begynneropplæringen

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 520354
  • Start: 01.07.2016
  • Slutt: 31.05.2017
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Deltagere

bilde av Markus Bugge

Markus Bugge

Forsker 2, bistilling

bilde av Roger André Federici
Prosjektleder

Roger André Federici

bilde av Fazilat Siddiq

Fazilat Siddiq

bilde av Jørgen Sjaastad

Jørgen Sjaastad

bilde av Cathrine Edelhard Tømte

Cathrine Edelhard Tømte

bilde av Robin Ulriksen

Robin Ulriksen