Førstelektorstillingen som alternativ karrierevei

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452558
  • Start: 01.11.2010
  • Slutt: 31.12.2010
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal resultere i et notat til Kunnskapsdepartementet. Notatet skal gi en oversikt over antallet førstelektorstillinger i universitets- og høgskolesektoren sammenlignet med andre stillingskategorier, fordelt på institusjoner, fagområder og profesjonsutdanninger, og gi en oversikt over utviklingen over tid. Det skal utarbeides profiler over alders- og kjønnsfordelingen. Også antallet dosentstillinger skal kartlegges.

Notatet skal gi en oppsummering av relevante opplysninger om førstelektorstillingen i foreliggende rapporter, bl.a. om tidsbruk, publiseringsvirksomhet og lønn, sammenlignet med tilsvarende data for førsteamanuensisstillingen.

Notatet skal dessuten gi innblikk i hvordan institusjonene selv vurderer førstelektorstillingen og mulighetene for opprykk til dosent som en alternativ karrierevei  til førsteamanuensis/professorstillingen.

Notatet skal videre gi en vurdering av hvordan kriteriene for opprykk til førstelektor blir fortolket i sektoren, og om kriteriene blir fortolket ulikt mellom institusjoner og fagområder.

I tillegg skal notatet gi en kort vurdering av førstelektorstillingen i et internasjonalt perspektiv.

Notatet skal munne ut i en vurdering av førstelektorstillingens status i universitets- og høyskolesystemet, og dessuten gi en oversikt over mulige problemstillinger som bør undersøkes videre for å belyse karriereveien fra høyskolelektor via førstelektor til dosent.

Deltagere

bilde av Svein Kyvik
Prosjektleder

Svein Kyvik