FoU-aktivitet i profesjonsutdanninger. En kartlegging for NOKUT.

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2588562
  • Start: 15.03.2023
  • Slutt: 30.08.2023
  • Finansiering: NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Prosjektbeskrivelse

Fra høsten 2017 ble grunnskolelærerutdanningene (GLU) i Norge femårige integrerte mastergradsutdanninger for henholdsvis trinn 1–7 og trinn 5–10. De nye masterutdanningene skal ha en tydelig FoU-forankring, noe som er understreket i rammeplanene for de nye masterprogrammene.  

I den sammenheng ble det i 2017 gjennomført en kartlegging av forsking og utvikling (FoU) ved miljøene (GLU-miljøene) som står bak de femårige mastergradprogrammene. Dette var en del av kunnskapsgrunnlaget for den internasjonale rådgivningsgruppen som NOKUT satte ned for å rådgi miljøene som satte de nye mastergradprogrammene ut i livet. Kartleggingen ble gjort av SINTEF i rapporten «R&D in teacher education milieus» (2017).

NOKUT ønsker gjennom dette prosjektet å undersøke hvordan GLU-miljøenes FoU har utviklet seg siden den gang, og har planlagt en kartlegging av FoU i fagmiljøene som står bak utdanningene innen grunnskolelærer, barnevern, sosialt arbeid og vernepleie og eventuelt sykepleie i Norge.

Kartleggingen vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget i NOKUTs evaluering av grunnskolelærerutdanningene. Kartleggingen skal i tillegg kunne brukes som kunnskapsgrunnlag i regjeringens arbeid med Stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene og Kunnskapsdepartementets arbeid med rammeplaner.

NIFU-prosjektnr. 21384

Deltagere

bilde av Gunnar Sivertsen
Prosjektleder

Gunnar Sivertsen

Forsker 1

bilde av Lone Wanderås Fossum

Lone Wanderås Fossum

Forsker 3

bilde av Aslaug Louise Slette

Aslaug Louise Slette

Forsker 2