Fravær i videregående skole i Nord-Norge (20716)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 576554
  • Start: 01.01.2017
  • Slutt: 31.12.2021
  • Finansiering: Østfold fylkeskommune

Prosjektbeskrivelse

Formålet med prosjektet er på et forskningsbasert grunnlag å utvikle, implementere og studere virkningen av en modell for reduksjon av fravær i videregående skole (RF-modellen). Prosjektet skal kartlegge omfanget av fraværet i Nord-Norge. Videre skal prosjektet undersøke fraværets årsaker gjennom intervjuer med 150-200 elever i Vg1 i videregående skole, inntil 100 lærere i videregående skole og inntil 50 lærere i ungdomsskolen. På grunnlag av resultatet av analysene og tidligere forskning skal prosjektet utvikle en modell for reduksjon av fravær, RF-modellen, som skal implementeres i halvparten av de videregående skole i Nord Norge i skoleåret 2018-19. Prosjektet skal til slutt studere virkningene av den implementerte RF-modellen.

Deltagere

bilde av Eifred Markussen
Prosjektleder

Eifred Markussen

bilde av Robin Ulriksen

Robin Ulriksen