Fusjonsutredning for HiB, HSH og HiSF (12820626)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 493149
  • Start: 01.10.2015
  • Slutt: 31.12.2015
  • Finansiering: Høgskolen i Bergen

Prosjektbeskrivelse

De tre høgskolene Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord Haugesund og Høgskolen i Sogn og Fjordane ønsker en større utredning i forbindelse med en mulig fusjon mellom disse tre institusjonene i løpet av første halvdel av 2016. 

NIFU skal bistå i dette utredningsarbeidet.

Oppdraget er todelt. Del A er en såkalt statuskartlegging for alle tre høgskolene hvor NIFU skal bidra med å sammenstille data innenfor en rekke områder (studenter, utdanning, kompetanse, forskningsfinansiering, forskningsprofil, publisering osv).

Dataene brukes videre i Del B, hvor NIFU skal gjøre en Mulighetsanalyse – her ser man på ulike fordeler og ulemper ved en fusjon mellom de tre høgskolene på Vestlandet.

Deltagere

bilde av Trude Røsdal
Prosjektleder

Trude Røsdal