Gjennomføring av videregående opplæring i Østfold (20726)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 575286
  • Start: 01.09.2016
  • Slutt: 31.12.2021
  • Finansiering: Østfold fylkeskommune

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet følger alle elever som begynte i videregående i Østfold i august 2016 gjennom fem skoleår. Målsettingen er a) å få økt kunnskap om hva som forklarer gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring i Østfold, og b) å bidra til bedre gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring ved de videregående skolene i Østfold. Hele elevkullet følges via registerdata gjennom de fem årene prosjektet varer, mens de som avbryter utdanningen skal intervjues om sine grunner for å slutte. 

Deltagere

bilde av Eifred Markussen
Prosjektleder

Eifred Markussen