Gjennomføring i videregående opplæring i Østfold

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 520196
  • Start: 01.09.2016
  • Slutt: 31.12.2021
  • Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal følge alle elever som begynner i videregående opplæring i Østfold i august 2016 gjennom fem skoleår. Målsettingen med prosjektet er a) å få økt kunnskap om hva som forklarer gjennomføring og kompetanseoppnåelse ved å etablere en dypere forståelse av hva som kjennetegner de som fullfører og består, de som slutter og de som stryker i videregående opplæring i Østfold, og b) å bidra til bedre gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring ved de videregående skolene i Østfold.

Deltagere

bilde av Eifred Markussen
Prosjektleder

Eifred Markussen