Helsefagarbeiderutdanningen – økt gjennomføring

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452269
  • Start: 01.11.2011
  • Slutt: 31.12.2012
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

KS ønsker å få gjennomført en utredning av årsakene til at så mange elever som begynner på helsearbeiderfaget ikke fullfører løpet slik at de får fagbrev som helsefagarbeider, eventuelt at de fullfører, men uten å komme i arbeid. Rekruttering til omsorgsyrker, spesielt i kommunal sektor, er et sentralt tema for KS.
 
NIFU og Fafo skal gjennomføre en undersøkelse av selve overgangsprosessen, fra skole til lære, og fra lære til arbeid, for slik å gi økt forståelse av hvordan ulike aktører, ikke minst kommunene, kan gripe disse utfordringene.
 
I undersøkelsen skal to ulike grupper, Vg2 elever i helsefagarbeider og andreårslærlinger, intervjues to ganger, først om våren, så om høsten. Slik får vi kunnskap om hvorfor elevene og lærlingene velger som de gjør. I tillegg til ungdommene egne beskrivelser og vurderinger, vil vi undersøke deres omgivelser, ved å intervjue de ansvarlige i fylkeskommunene, opplæringskontorene og kommunene, eventuelt også i helseforetak.
 

Deltagere

bilde av Asgeir Skålholt
Prosjektleder

Asgeir Skålholt

Forsker 3