Hvordan kan forskningspolitikken planlegges og evalueres?

 • Status: Avsluttet
 • Prosjektnr: 451767
 • Start: 01.04.2014
 • Slutt: 30.09.2014
 • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

NIFU gjennomfører på oppdrag fra Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) prosjektet «Hur skall forskningspolitiken planeras och utvärderas? – mot starkare analys av forskningen och dess villkor». Formålet med IVA-prosjektet er å belyse styrker og svakheter med ulike måter å organisere og finansiere den forskningspolitiske analysekapasiteten i fem land (Norge, Danmark, Nederland, UK og Tyskland), med sikte på å utlede forslag til styrking av den svenske forskningspolitiske analysefunksjonen, og utviklingen av en mer kunnskapsbasert svensk forskningspolitikk. Vi vil undersøke blant annet:

 • Hvordan de forskningspolitiske aktørene får dekket sine behov for et solid kunnskapsgrunnlag og gode forskningspolitiske analyser;
 • Styrker og svakheter i kunnskapsgrunnlaget for forskningspolitikken;
 • Hvilken type forsknings-/analysemiljøer som finnes på feltet (universiteter, institutter, konsulentmiljøer, kunnskapssentre og in-house analyseavdelinger i ministerier og hos andre policyorganer);
 • Relevans og kompetanse hos analysemiljøene;
 • Hvordan kunnskapsgrunnlaget utnyttes i politikkutforming;
 • Hvordan samspillet mellom policyaktører og analysemiljøer er organisert og finansiert, og hvordan samarbeidet mellom policymakers og analysemiljøer fungerer.

Prosjektet er initiert av Utsiktsplats forskning, et forskningspolitisk forum i regi av IVA og ledes av Mats Benner som er tilknyttet NIFU i bistilling.

Deltagere

bilde av Lisa Adina Scordato

Lisa Adina Scordato

Doktorgradsstipendiat

bilde av Mats Benner
Prosjektleder

Mats Benner