Hvordan systematisere kunnskap på arbeids- og velferdsområdet? (12820365)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451957
  • Start: 01.09.2013
  • Slutt: 30.11.2013
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Det stilles store krav til at politikk og forvaltning skal være basert på kunnskap. Samtidig øker tilfanget av kunnskap, både fra forskning og andre kilder. Hvordan skal myndighetene få oversikt og bruke kunnskapen på en god måte?
 
NIFU gjennomfører på oppdrag for Arbeidsdepartementet i Norge for tiden en utredning om brobyggingen mellom utvikling og bruk av kunnskap på det arbeids- og velferdspolitiske området i Danmark, Sverige og Canada. Utredningen skal beskrive og analysere hvordan de tre landene arbeider med kunnskapsgrunnlaget for arbeids- og velferdspolitikken.
Hvordan utvikler man et utfyllende og uavhengig kunnskapsgrunnlag som samtidig er lett tilgjengelig og relevant for brukerne? Studien skal beskrive ulike modeller for organiseringen av kunnskapsgrunnlaget for dette feltet samt belyse styrker og svakheter ved disse.
 
Prosjektet ledes av NIFU og gjennomføres i samarbeid med Technopolis/Faugert i Stockholm.

Deltagere

bilde av Espen Solberg
Prosjektleder

Espen Solberg

Forskningsleder