Instituttsektorens rolle og organisering med vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451888
  • Start: 01.07.2012
  • Slutt: 01.10.2012
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) har i flere år vært tema og ønskemål i universitets- og høyskolesektoren. I dette prosjektet utvides SAK-perspektivet til å omfatte også forskningsinstituttene, og NIFU vil se både på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon mellom instituttene og i hele det offentlige forskningssystemet.

Prosjektet har fire hovedtemaer: nåsituasjonen for instituttene, randsonen i universitets- og høyskolesektoren, departementenes styring av instituttene, samt forskningspolitiske vurderinger. Datagrunnlaget er blant annet statistikk, instituttkatalog, bibliometri og intervjuer.

Deltagere

bilde av Magnus Gulbrandsen
Prosjektleder

Magnus Gulbrandsen

Forsker 1, bistilling