International Research Network on Youth Education and Training (IRNYET)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452722
  • Start: 01.01.2010
  • Slutt: 31.12.2010
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Dette er et internasjonalt forskernettverk med formål å studere, beskrive, sammenligne og analysere videregående opplæring i en rekke land. Målet er å presentere sammenlignende analyser som skaper forståelse og innsikt uten å rangere. Nettverket gir i august 2010 ut boken School dropout and completion: international comparative studies in theory and policy på Springer forlag, med Eifred Markussen og Nina Sandberg som medredaktører.  Nettverket planlegger et internasjonale komparativt forskningsprosjekt om frafall i videregående opplæring. Forskere fra Australia, Canada, England, Island, Norge, Polen, Spania, Sveits, Tyskland og USA vil delta i dette prosjektet.

Deltagere

bilde av Eifred Markussen
Prosjektleder

Eifred Markussen

bilde av Nina Sandberg

Nina Sandberg