Kartlegging av marin FoU og havbruksforskning 2011

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451899
  • Start: 01.04.2012
  • Slutt: 01.03.2013
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal kartlegge ressurser og resultater innenfor marin FoU og havbruksforskning i 2011.

Norge har kompetanse og særlige fortrinn innenfor marin sektor. Særskilte kartlegginger av marin FoU og havbruksforskning er nødvendig supplement til den nasjonale FoU-statistikken for å dokumentere utviklingen i ressursinnsatsen innenfor disse områdene.

Prosjektet omfatter også en publiseringsanalyse som vil gi informasjon om resultater av norsk forskning innen marin FoU og havbruk: omfang, fagprofil, samarbeidsstrukturer og vitenskapelig gjennomslagskraft (siteringsindikatorer).

Prosjektmedarbeidere: Dag W. Aksnes og Trude Røsdal

Deltagere

bilde av Bo Sarpebakken
Prosjektleder

Bo Sarpebakken