Kartlegging av skolelederes arbeidsbetingelser og tid til ledelse

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452271
  • Start: 01.10.2011
  • Slutt: 30.06.2012
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Skolelederrollen er i endring. Omorganisering av kommunesektoren og krav til tett oppfølging av elevenes skoleresultater har blant annet ført til endringer i skoleledelsens tidsbruk og prioriteringer. Skolene har fått større frihet til å organisere driften, men har også fått flere administrative oppgaver. Det norske Tidsbrukutvalget anbefalte at forholdene for norske skoleledere legges til rette slik at de kan bruke mer tid på pedagogiske oppgaver.
I perioden 2011-2012 skal NIFU sammen med NTNU Samfunnsforskning undersøke hva som virker inn på skoleledere i grunnskolen i deres prioritering av tid til det pedagogiske ledelsesarbeidet. Prosjektet skal sammenligne arbeidsbetingelsene til norske skoleledere i grunnskolen med skoleledere i internasjonale studier, og med arbeidsbetingelsene i andre kommunale virksomheter.

Deltagere

bilde av Berit Lødding
Prosjektleder

Berit Lødding

Forsker 1