Kartlegging av velferdsforskning 2011

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451897
  • Start: 01.03.2012
  • Slutt: 01.03.2013
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

NIFU skal kartlegge omfanget av FoU-ressurser (FoU-utgifter, FoU-årsverk, personer) innenfor det tematiske området Velferd for året 2011. Kartleggingen gjennomføres ved hjelp av et enkelt spørreskjema på web, til aktuelle miljøer i UoH- og instituttsektoren. Resultatene fra spørreskjema kobles deretter til resultatene fra FoU-undersøkelsen for 2011. I kartleggingen inngår også spørsmål om fordeling av FoU-innsatsen på tematiske områder innenfor velferd, rekrutteringssituasjonen, avlagte doktorgrader m.m.

I tillegg til å gi en oversikt over innsatsfaktorene innenfor velferdsforskning, omfatter prosjektet en bibliometrisk undersøkelse av feltet, nærmere bestemt publikasjoner og hvordan disse er fordelt på institusjons- og instituttnivå, publikasjonenes tematiske profil, publiseringsspråk osv.

Prosjektet har en ramme på 4 månedsverk og skal ferdigstilles i form av en NIFU-rapport medio mars 2013.

 

Deltagere

bilde av Susanne Lehmann Sundnes
Prosjektleder

Susanne Lehmann Sundnes