Kartlegging og analyse av eksisterende nettbaserte rådgivings- og veiledningstjenester for utdannings- og yrkesvalg, nasjonalt og internasjonalt

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452554
  • Start: 01.11.2010
  • Slutt: 31.03.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal gjennomføre en foranalyse for å kartlegge og analysere status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste i Norge.

Prosjektet har en tredelt tilnærming. Ført skal man oppsummere og systematisere eksisterende kunnskapsgrunnlag om rådgivingstjenesten for ungdomsskole, videregående skole, NAV og eventuelt andre nivå. Neste steg er å se på hva andre land har gjort på området personlige rådgivingstjenester og hvilke erfaringer landene har gjort seg. Finland, Danmark, Sverige, England, Australia og New Zealand er aktuelle land. Til slutt følger en analyse og vurdering i forhold til å utvikle personlig nettbasert veiledningstjenester når det gjelder utdanning.

Deltagere

bilde av Cathrine Edelhard Tømte
Prosjektleder

Cathrine Edelhard Tømte