Kompetansebehov knyttet til grønn omstilling

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 2624737
  • Start: 01.09.2022
  • Slutt: 01.06.2023
  • Finansiering:

Prosjektbeskrivelse

Formålet med prosjektet er å undersøke hvilken kompetanse som er særlig relevant for en grønn omstilling på tvers av hele arbeidslivet. Videre skal prosjektet undersøke hvilken kompetanse det kan bli særlige behov for knyttet til grønn omstilling, og på hvilke områder kompetanseknapphet kan representere en barriere for grønn omstilling.

Deltagere

bilde av Håkon Endresen Normann
Prosjektleder

Håkon Endresen Normann

Forsker 2, stedfortredende forskningsleder

bilde av Espen Solberg

Espen Solberg

Forskningsleder

bilde av Antje Klitkou

Antje Klitkou

Forsker 1 / EU-rådgiver

bilde av Henrik Brynthe Lund

Henrik Brynthe Lund

bilde av Mari Wardeberg

Mari Wardeberg

bilde av Markus Steen

Markus Steen

bilde av Lone Wanderås Fossum

Lone Wanderås Fossum