Krigsskolen – Temanotat om yrkesrelevans (TYR) (12820670)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 511816
  • Start: 01.04.2016
  • Slutt: 01.06.2016
  • Finansiering: Helse- og omsorgsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

Krigsskolen har engasjert NIFU i et samarbeid med skoleledelsen om kvalitetssikring av skolens militærpedagogiske virksomhet. Gjennom en dokumentanalyse skal NIFU bistå Krigsskolen i utredning av ulike måter å vurdere relevans av skolens militære profesjonsutdanning.

 

Krigsskolen er den eldste institusjon for høyere utdanning i Norge og har siden 1750 drevet lederutdanning i Hæren og Forsvaret. Ved kongelig resolusjon av 6. juni 2003 ble Krigsskolen delvis underlagt lov om universiteter og høgskoler og fikk rett til å tildele bachelorgrader. Høsten 2005 tok Krigsskolen opp det første kullet av ny treårig operativ krigsskoleutdanning, som også gir bachelorgrad.

 

I arbeidet med utredningen vil NIFU og Krigsskolen vurdere relevans av Hærens bachelorutdanning i lys av samtlige operasjonsnivåer i Forsvaret, interoperabilitet og øvrige relevante signaler i arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren.

Deltagere

bilde av Tone Cecilie Carlsten
Prosjektleder

Tone Cecilie Carlsten