Kvasi-eksperimentell studie av skrivehastighet i tidlig skriveopplæring med og uten digitale verktøy (12820506)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452873
  • Start: 01.11.2014
  • Slutt: 01.12.2014
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

På oppdrag fra Senter for IKT i utdanningen skal NIFU gjennomføre studien Kvasi-eksperimentell studie av skrivehastighet i tidlig skriveopplæring med og uten digitale verktøy.

Debatten rundt IKT i skolen dreier seg ofte om å finne direkte årsakssammenhenger mellom bruk av digitale verktøy og økt læring, noe som kan være vanskelig ut fra manglende beskrivelser av både elevenes bakgrunn, deres læringsmiljø og en manglende felles forståelse for hva “læring” i skolen er.

Oppdraget skal forsøke å isolere en enkelt intervensjon: klasser eller skoler der elevene har startet sin første skriveopplæring med digitale verktøy (PC, nettbrett) i stedet for blyant og papir og måle effekten av skriveopplæringen på ett enkelt parameter etter en gitt tid – elevenes skrivehastighet.

Studiet vil bestå i å måle skrivehastighet ved ett fastlagt tidspunkt og beskrive omkringliggende faktorer best mulig for å isolere effekten av intervensjonen best mulig.

Deltagere

bilde av Cathrine Edelhard Tømte
Prosjektleder

Cathrine Edelhard Tømte