Landbruks- og matrelatert FoU – kartlegging av ressursinnsats m.m. i 2015 (12820718)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 516245
  • Start: 11.07.2016
  • Slutt: 20.03.2017
  • Finansiering: Kunnskapsdepartementet

Prosjektbeskrivelse

I dette prosjektet skal vi kartlegge ressursomfanget av landbruks- og matrelatert FoU i 2015 i Norge. Samtlige tre sektorer skal dekkes. Mål på ressursomfanget er FoU-årsverk og FoU-utgifter. 

Ressurskartleggingen vil blant annet gi svar på:

hvem finansierer forskningen, hvem utfører den, hvor foregår den og innenfor hvilke forskningsområder på dette feltet.

I tillegg til ressurskartlegging skal det også innhetes data for tverrfaglighet, samarbeid, personal- og rekrutteringssituasjonen til miljøene på dette feltet. 

Deltagere

bilde av Kristoffer Rørstad
Prosjektleder

Kristoffer Rørstad

bilde av Susanne Lehmann Sundnes

Susanne Lehmann Sundnes