MatAdapt: uttesting av adaptiv læring i matematikk

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 494091
  • Start: 01.01.2015
  • Slutt: 01.12.2018
  • Finansiering: Utdanningsdirektoratet

Prosjektbeskrivelse

Studix AS har utviklet MatAdapt, en digital læringsressurs/ teknologi som omfatter faglig innhold innenfor 1T matematikk for elever i videregående opplæring, studiespesialiserende retning. MatAdapt tilpasser opplæringen i faget til hver enkelt elev. Teknologien kan oppsummert beskrives som at den har en avansert algoritme som lagrer elevenes aktivitet og kan brukes til å kartlegge elevenes ferdighetsnivå samt tilpasse læringsinnhold til elevenes kunnskapsgrunnlag. Læreren får mulighet til å se alle elevenes aktiviteter og resultater.

Et hovedspørsmål er om en slik læringsressurs bidrar til bedre og mer effektiv læring?

Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning, NIFU har fått i oppdrag å studere uttesting og bruk av denne digitale læringsressursen MatAdapt. Studiet er et samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune og Studix, der NIFU har ansvaret for forskningen. Prosjektet er støttet av Regionalt Forskningsfond Hovedstadsregionen. Prosjektnummer 12820478.

Deltagere

bilde av Cathrine Edelhard Tømte
Prosjektleder

Cathrine Edelhard Tømte