Medisinsk og helsefaglig FoU 2009

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452325
  • Start: 01.12.2010
  • Slutt: 30.06.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Vi vil i denne rapporten presentere tallmateriale med hovedvekt på året 2009, men også enkelte tidsserier, med bakgrunn i at nøkkeltall for FoU innenfor det medisinske fagområdet har vært utarbeidet for Forskningsrådet i en rekke år. Datamaterialet vil omfatte universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter i instituttsektoren og blant annet beskrive forskerpersonalet (kjønn, stilling, avlagte doktorgrader m.m.), FoU-årsverk og FoU-utgifter (faggrupper, finansieringskilde, utgiftstyper m.m.).

Deltagere

bilde av Ole Wiig
Prosjektleder

Ole Wiig