Oppfølgingsundersøkelse av elever som har vært i grunnkompetanseløp i Akershus fylkeskommune (12820372)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451788
  • Start: 01.11.2013
  • Slutt: 30.04.2014
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet er en oppfølgingsundersøkelse av elever som har gått i grunnkompetanseløp i Akershus fylkeskommune i perioden 2009 til 2012. Hensikten er å undersøke hva elever som har vært i grunnkompetanseløp gjør etter videregående, og om de oppnår varig ordinært arbeid.
Grunnkompetanse er den kompetansen man oppnår i videregående opplæring dersom man ikke oppnår full måloppnåelse, som vil si studie- eller yrkeskompetanse. Grunnkompetanse i videregående opplæring kan oppnås etter planlagte eller ikke-planlagte løp. For de aller fleste som går ut av videregående med grunnkompetanse har ikke dette vært et planlagt løp. Til tross for at så mye som en av tre ikke fullfører og består videregående opplæring i løpet av fem år, så har ordningen med planlagt løp mot grunnkompetanse hatt liten oppslutning i videregående opplæring. Et argument mot denne ordningen har vært at personer med slik kompetanse vil ha vanskeligheter med å få jobb. Ved å undersøke hva personer som har vært i planlagte grunnkompetanseløp gjør i tiden etter videregående, og om de oppnår varig ordinært arbeid, vil dette prosjektet bidra med viktig kunnskap om overgangen fra videregående til videre utdanning og arbeid for denne gruppen.

Deltagere

bilde av Eifred Markussen
Prosjektleder

Eifred Markussen