Opptakskrav, vurderingsformer og kvalitet i sykepleierutdanningen

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452270
  • Start: 01.10.2011
  • Slutt: 31.12.2011
  • Finansiering: Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosjektbeskrivelse

Sykepleierstudiet er regulert av en nasjonal rammeplan, men innenfor denne har de enkelte lærestedene stor frihetsgrad til å utforme studieopplegg og vurderingsformer. Dette har medført at det i dag er 28 forskjellige fagplaner. Dette prosjektet vil etter initiativ fra Norsk sykepleierforbund, se nærmere på eventuelle forskjeller mellom læresteder i Norge som gir sykepleierutdanning. Det kan dreie seg om forskjeller med hensyn til blant annet arbeidskrav, eksamens- og vurderingsformer, antall studenter per lærer, lærestedenes opptaksstrategier og fagplanenes profil. Hovedsiktemålet med prosjektet er å kunne antyde noe om hvilken betydning slike forhold kan ha for kvaliteten i norsk sykepleierutdanning. Prosjektet vil gjøre bruk av både kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode.

Deltagere

bilde av Asbjørn Kårstein
Prosjektleder

Asbjørn Kårstein