Qualifying for Professional Careers

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 400902
  • Start: 01.06.2010
  • Slutt: 30.06.2014
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Qualifying for professional careers (QPC) fokuserer på rekruttering og kvalifisering til profesjonelle karrierer.QPC-prosjektet ser på hvordan rekruttering og drop-out er relatert til kvalifisering under utdanning og i overgangen til yrket på tvers av profesjoner, og har som mål å få økt kunnskap om viktige faktorer relatert til rekruttering- og frafallsmønstre under utdanning og i yrket. Et annet mål er knyttet til hvordan profesjonelle kompetanser utvikles i utdanningen, samt hvilken relevans disse har for yrkesutøvelsen. Fire profesjonerQPC fokuserer på fire profesjoner; grunnskolelærere, førskolelærere, sykepleiere og sosialarbeidere. Et komparativt perspektiv på disse profesjonene kan utvide eksisterende kunnskap om de enkelte profesjonene, og bør derfor være av interesse for profesjonsutøverne, politikere og høyere utdanningsinstitusjoner.SamarbeidsprosjektQPC blir gjennomført på Senter for profesjonsstudier (SPS), i samarbeid med forskere fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Volda og NIFU (Norsk Institutt for Studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Deltagere

bilde av Jens-Christian Smeby
Prosjektleder

Jens-Christian Smeby

bilde av Elaine Munthe

Elaine Munthe

bilde av Bente Abrahamsen

Bente Abrahamsen

bilde av Håvard Helland

Håvard Helland

bilde av Andre Vågan

Andre Vågan

bilde av Kristin Margrete Heggen

Kristin Margrete Heggen

bilde av Mari Lande With

Mari Lande With

bilde av Mari Wigum Frøseth

Mari Wigum Frøseth

bilde av Kåre Heggen

Kåre Heggen

bilde av Svein Kyvik

Svein Kyvik

bilde av Per O Aamodt

Per O Aamodt