Resultater av satsing på utdanningsforskning (12820327)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 451786
  • Start: 01.03.2013
  • Slutt: 10.09.2013
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal gi et oppdatert bilde av antall doktorgrader som ble avlagt i perioden 2011 – 2012 av utdanningsforskere. Avhandlingene grupperes etter forskningsområde, forskningstema, arbeidssted og sted for avlagt doktorgrad. Gjennomgangen skal også gi informasjon om doktorandenes stilling, utdanningsbakgrunn, forskerutdanning, kjønn og alder ved disputas. Kartleggingen vil omfatte avhandlinger avlagt både i Norge og utlandet. Vi vil også se på finansieringen av de som har avlagt doktorgrad innenfor utdanningsforskning, der denne informasjonen er tilgjengelig, for å kartlegge finansieringskilder. I tillegg vil vi se nærmere på den regionale dimensjonen i forhold til hvor de som har avlagt doktorgrad innenfor utdanningsforskning har disputert/vært tilsatt mens de arbeidet med doktorgraden, med spesielt fokus på Nord-Norge.

Prosjektet omfatter også en gjennomgang av publiseringsmønstre innenfor kategorien “Pedagogikk og utdanning” for perioden 2008-2012. Det vil dessuten bli utført en analyse av vitenskapelig publisering i 2011 og 2012 for utdanningsforskere registrert i kartleggingen i 2009, og som fremdeles er aktive i 2012.

Det velges i tillegg ut tre-fire institutter/institusjoner som spesielle case-studier, hvor tilleggsdata for populærvitenskapelig formidling og publisering av utdanningsforskning i andre kanaler innhentes.

Deltagere

bilde av Hebe Gunnes
Prosjektleder

Hebe Gunnes