Stipendiater og doktorgradsgjennomføring

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 452940
  • Start: 01.07.2012
  • Slutt: 01.07.2012
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

I 2009 publiserte NIFU STEP rapporten Gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen (Rapport 40/2009) som blant annet ga en oversikt over hvor stor del av stipendiatene i perioden 1981-2003 som hadde fullført studiet, og hvor lang tid de brukte fra oppstart til disputas. I denne perioden var det en jevn økning i andelen stipendiater som disputerte for doktorgraden og en reduksjon i gjennomsnittlig tidsbruk fra oppstart som stipendiat til disputas. Men gjennomføringsgraden blant dem som fikk stipendiatstilling på slutten av 1990-tallet var likevel betydelig lavere enn det en burde forvente.

Dette prosjektet vil oppdatere data om gjennomføring av PhD-studiet og inkludere dem som disputerte i 2011. I tillegg vil rapporten drøfte ulike årsaker til det reduserte frafallet i doktorgradsutdanningen over tid.

Deltagere

bilde av Svein Kyvik
Prosjektleder

Svein Kyvik