Studie av betingelser for kvalifisering til professorat (eventuelt dosent) og forskningsledelse med sikte på kjønnsbalanse (12820628)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 498825
  • Start: 01.01.2016
  • Slutt: 01.09.2016
  • Finansiering: Norges forskningsråd

Prosjektbeskrivelse

NIFU skal studere forhold som påvirker kvalifisering til toppstillinger og forskningsledelse ved Politihøgskolen (PHS). Bakgrunnen er at PHS i 2015 fikk støtte fra Norges forskningsråds program for Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE), for prosjektet Bygge kompetanse for å beholde kompetanse. Fix the system and achieve unique institutional goals. Gjennom prosjektet, som strekker seg over tre år, ønsker PHS å øke antallet professorer generelt og kvinnelige professorer spesielt.

Prosjektet omfatter foreliggende forskningsbasert studie av hva som hemmer og fremmer mulighetene for kvalifisering til faglige toppstillinger og forskningsledelse ved institusjonen, og tiltak for varig kjønnsbalanse i slike stillinger. NIFU gjennomfører med andre ord den ovennevnte forskningsbaserte studien.

Deltagere

bilde av Cathrine Edelhard Tømte
Prosjektleder

Cathrine Edelhard Tømte