Utredning for UNIK (12820575)

  • Status: Avsluttet
  • Prosjektnr: 466483
  • Start: 15.04.2015
  • Slutt: 01.06.2015
  • Finansiering: Helsedirektoratet

Prosjektbeskrivelse

Universitetssenteret på Kjeller – UNIK har engasjert NIFU til å bistå en intern arbeidsgruppe med utredning av alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK.

Deltagere

bilde av Svein Kyvik
Prosjektleder

Svein Kyvik